8. - 9. 6. 2019
Závodisko, š. p.
Dostihová dráha Bratislava

Vstupenky

Základný lístok (dospelí) na jeden deň festivalu – 4 €
Základný lístok (dospelí) víkendový vstup – 6 €
Zľavnený lístok (deti 6 - 14 rokov, dôchodcovia) na jeden deň festivalu  – 2 €
Zľavnený lístok (deti 6 - 14 rokov, dôchodcovia) víkendový vstup  – 3 €
Deti 0 - 5 rokov a ZŤP zadarmo.


V prípade zľavy pre skupiny nad 12 osôb kontaktujte organizátorov na info@dogdays.sk.
 
Predaj je možný až na mieste a v dňoch konania akcie.
Každá vstupenka je zároveň tombolovým lístkom, preto ju neodhadzujte, v prípade výhry sa ňou budete musieť preukázať.
 
 
Areál Dostihovej dráhy je pre návštevníkov otvorený nasledovne:
sobota, 26. máj 2017 od 9:45 do 20:00 hod
nedeľa, 27. máj 2017 od 9:45 do 18:00 hod
 

 
 

Čo by ste mali vedieť predtým, než prídete

Do areálu je v dňoch konania festivalu povolený vstup so psom len na vôdzke a s platným očkovacím preukazom. Ak má psík problém s davom ľudí, či inými jeho druhu, prosíme účastníkov, aby mal nasadený aj náhubok a bolo po ňom upratané, ak niekde spraví kôpku.
 
Dbajte na to, aby pes nevbehol do priestoru, v ktorom budú prebiehať ukážky, aby neobťažoval, či inak neohrozoval prítomné osoby a psy.
 
Organizátor si vyhradzuje právo vykázať z areálu osoby, ktoré svojím správaním ohrozujú iné osoby, či psov, prípadne znemožňujú hladký priebeh programu, a to bez nároku na vrátenie vstupného.
 
Do areálu dostihovej dráhy je počas trvania festivalu zakázaný vstup so zbraňou a inými potenciálne nebezpečnými predmetmi, toxickými, omamnými a psychotropnými látkami.
 
Na festivale nebude tolerované akékoľvek hrubé zaobchádzanie so zvieratami. Ak budete svedkom takéhoto správania, prosíme, ihneď o tom upovedomte organizátorov festivalu.
Na vrch stránky